logo

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt

(Căn cứ Quyết định số 2704/QĐ-ĐS ngày 31/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt, Quyết định số 877/QĐ-ĐS ngày 20/06/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt và Công văn số 5791/UBCK-QLCB ngày 29/08/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thoái vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt)

1. Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần In Đường sắt
Địa chỉ: Số 126 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 04.3822 1700/ 04.3942 6085
2. Ngành nghề kinh doanh: In ấn (Chi tiết: Được phép in: Vé ngành giao thông; hóa đơn chứng từ ngành đường sắt; báo, tạp chí, xuất bản phẩm và các ấn phẩm khác; giấy tờ quản lý kinh tế – xã hội; Dịch vụ liên quan đến in; Vận tải hàng hóa đường sắt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu; Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư ngành in, Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ vàng, rác thải, phế liệu). Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
3. Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 15.794.410.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm chín mươi tư triệu bốn trăm mười nghìn đồng)
4. Vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt: 7.739.260.000 đồng (theo mệnh giá) (chiếm tỷ lệ 49,00% vốn điều lệ thực góp)
5. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần In Đường sắt theo Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần In Đường sắt tại thời điểm ngày 31/08/2016, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt.
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
7. Cổ phần chào bán:
– Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
– Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số lượng cổ phần chào bán : 773.926 cổ phần

– Giá khởi điểm đấu giá : 11.500 đồng/cổ phần
– Hình thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai cho đối tượng là các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần In Đường sắt theo Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần In Đường sắt tại thời điểm ngày31/08/2016.
8 Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 06/09/2016 đến trước 16h00’00” ngày26/09/2016
– Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
9. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) chậm nhất 15h00’ ngày 03/10/2016, hoặc nộp dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBankSc chậm nhất 16h00’ ngày 30/09/2016 theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt.
10. Tổ chức cuộc đấu giá:
– Thời gian: 14h30’ ngày 03/10/2016.
– Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 04/10/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 13/10/2016.

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 04/10/2016 đến ngày10/10/2016.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn; www.induongsat.vn.

 

Tải tài liệu tại đây

Về Chúng Tôi